BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Giấy
1 Băng Keo Giấy 0,5F Màu Đỏ Cuộn 0 Băng Keo Giấy 0,5F Màu Đỏ
2 Băng Keo Giấy 1,2F Cuộn 6,000 Băng Keo Giấy 1,2F
3 Băng Keo Giấy 1,2F 50Ya 45M Cuộn 3,000 Băng Keo Giấy 1,2F 50Ya 45M
4 Băng Keo Giấy 1,6F Cuộn 5,000 Băng Keo Giấy 1,6F
5 Băng Keo Giấy 1.2F 20Ya 18M Cuộn 0 Băng Keo Giấy 1.2F 20Ya 18M
6 Băng Keo Giấy 2,4F Cuộn 12,000 Băng Keo Giấy 2,4F
7 Băng Keo Giấy 2,4F 25Ya Cuộn 6,000 Băng Keo Giấy 2,4F 25Ya
8 Băng Keo Giấy 2,4F Angel Cuộn 0 Băng Keo Giấy 2,4F Angel
9 Băng Keo Giấy 3F Cuộn 0 Băng Keo Giấy 3F
10 Băng Keo Giấy 4,8F Cuộn 13,000 Băng Keo Giấy 4,8F
11 Băng Keo Giấy 4,8F 25Ya Cuộn 8,000 Băng Keo Giấy 4,8F 25Ya
12 Băng Keo Giấy Nhăn 2.4F 20Ya 18M Cuộn 6,000 Băng Keo Giấy Nhăn 2.4F 20Ya 18M
13 Băng Keo Giấy Nhăn 5F 20Ya 18M Cuộn 0 Băng Keo Giấy Nhăn 5F 20Ya 18M