BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Giấy
1 Băng Keo Giấy 0,5F Màu Đỏ Cuộn 0 [26584] Băng Keo Giấy 0,5F Màu Đỏ
2 Băng Keo Giấy 1,2F Cuộn 0 [26585] Băng Keo Giấy 1,2F
3 Băng Keo Giấy 1,2F 50Ya 45M Cuộn 3,000 [26586] Băng Keo Giấy 1,2F 50Ya 45M
4 Băng Keo Giấy 1,6F Cuộn 5,000 [26587] Băng Keo Giấy 1,6F
5 Băng Keo Giấy 1.2F 20Ya 18M Cuộn 14,000 [26588] Băng Keo Giấy 1.2F 20Ya 18M
6 Băng Keo Giấy 2,4F Cuộn 0 [26589] Băng Keo Giấy 2,4F
7 Băng Keo Giấy 2,4F 25Ya Cuộn 6,000 [26590] Băng Keo Giấy 2,4F 25Ya
8 Băng Keo Giấy 2,4F Angel Cuộn 0 [26591] Băng Keo Giấy 2,4F Angel
9 Băng Keo Giấy 3F Cuộn 0 [26592] Băng Keo Giấy 3F
10 Băng Keo Giấy 4,8F Cuộn 0 [26593] Băng Keo Giấy 4,8F
11 Băng Keo Giấy 4,8F 25Ya Cuộn 8,000 [26594] Băng Keo Giấy 4,8F 25Ya
12 Băng Keo Giấy Nhăn 2.4F 20Ya 18M Cuộn 6,000 [26595] Băng Keo Giấy Nhăn 2.4F 20Ya 18M
13 Băng Keo Giấy Nhăn 5F 20Ya 18M Cuộn 0 [26596] Băng Keo Giấy Nhăn 5F 20Ya 18M