BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Đục
1 Băng Keo 5F 80Ya Đục 56M Cuộn 12,000 Băng Keo 5F 80Ya Đục 56M
2 Băng Keo 6F 100Ya Đục 66M Cuộn 17,000 Băng Keo 6F 100Ya Đục 66M
3 Băng Keo 6F 100Ya Đục 81M Cuộn 0 Băng Keo 6F 100Ya Đục 81M
4 Băng Keo Da Bò 5F Tq (40M) Cuộn 0 Băng Keo Da Bò 5F Tq (40M)
5 Băng Keo Da Bò Láng 4F Cuộn 21,000 Băng Keo Da Bò Láng 4F
6 Băng Keo Đục 5F 100Ya 65M Cuộn 14,000 Băng Keo Đục 5F 100Ya 65M
7 Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M Cuộn 15,000 Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M
8 Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M Màn Co 45 Cuộn 16,000 Băng Keo Đục 5F 100Ya 90M Màn Co 45
9 Băng Keo Đục 5F 100Ya Angel Cuộn 10,000 Băng Keo Đục 5F 100Ya Angel
10 Băng Keo Đục 5F 80Ya Cuộn 12,000 Băng Keo Đục 5F 80Ya
11 Băng Keo Đục 5F 80Ya 47M Cuộn 0 Băng Keo Đục 5F 80Ya 47M
12 Băng Keo Đục 5F 80Ya 52M Cuộn 0 Băng Keo Đục 5F 80Ya 52M
13 Băng Keo Đục 5F 80Ya 56M Cuộn 0 Băng Keo Đục 5F 80Ya 56M