BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Điện
1 Băng Keo Điện Chuyên Dụng Cuộn 0 [8934578026936] Băng Keo Điện Chuyên Dụng
2 Băng Keo Điện Đen Nano Lớn Cuộn 7,000 [8934578026945] Băng Keo Điện Đen Nano Lớn product.origin(6,)
3 Băng Keo Điện Đen Nano Lớn (Tnd) Cuộn 6,000 [8934578026954] Băng Keo Điện Đen Nano Lớn (Tnd)
4 Băng Keo Điện Đen Nano Nhỏ Cuộn 6,000 [8938508213016] Băng Keo Điện Đen Nano Nhỏ product.origin(6,)
5 Băng Keo Điện Trắng Cuộn 11,000 [8934578026972] Băng Keo Điện Trắng
6 Băng Keo Điện Xanh Dương Nano Lớn Cuộn 6,000 [8934578026990] Băng Keo Điện Xanh Dương Nano Lớn
7 Băng Keo Điện Đỏ Nano Lớn Cuộn 0 [8934578026963] Băng Keo Điện Đỏ Nano Lớn
8 Băng Keo Điện Vàng Nano Lớn Cuộn 6,000 [8934578026981] Băng Keo Điện Vàng Nano Lớn