BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Dán Nền
1 Băng Keo Dán Nền 33M 764 (Màu Trắng 5F) Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền 33M 764 (Màu Trắng 5F)
2 Băng Keo Dán Nền 3M 741 (Màu Vàng 5F) Gl Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền 3M 741 (Màu Vàng 5F) Gl
3 Băng Keo Dán Nền 3M 764 (Màu Vàng 5F) Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền 3M 764 (Màu Vàng 5F)
4 Băng Keo Dán Nền Đen 5F 3M Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền Đen 5F 3M
5 Băng Keo Dán Nền Dương 5F Cuộn 55,000 Băng Keo Dán Nền Dương 5F
6 Băng Keo Dán Nền Lá 5F Cuộn 55,000 Băng Keo Dán Nền Lá 5F
7 Băng Keo Dán Nền Sọc Dương Trắng 5F Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền Sọc Dương Trắng 5F
8 Băng Keo Dán Nền Sọc Trắng Đỏ 33M 5F Cuộn 55,000 Băng Keo Dán Nền Sọc Trắng Đỏ 33M 5F
9 Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng 33M 5F Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng 33M 5F
10 Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng Đen 33M 5F Cuộn 65,000 Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng Đen 33M 5F
11 Băng Keo Dán Nền Vàng 10F Cuộn 0 Băng Keo Dán Nền Vàng 10F
12 Băng Keo Dán Nền Vàng 5F Cuộn 65,000 Băng Keo Dán Nền Vàng 5F
13 Băng Keo Dán Nền Trắng 5F Cuộn 55,000 Băng Keo Dán Nền Trắng 5F