BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Dán Nền
1 Băng Keo Dán Nền 33M 764 (Màu Trắng 5F) Cuộn 0 [26545] Băng Keo Dán Nền 33M 764 (Màu Trắng 5F)
2 Băng Keo Dán Nền 3M 741 (Màu Vàng 5F) Gl Cuộn 0 [26546] Băng Keo Dán Nền 3M 741 (Màu Vàng 5F) Gl
3 Băng Keo Dán Nền 3M 764 (Màu Vàng 5F) Cuộn 0 [26547] Băng Keo Dán Nền 3M 764 (Màu Vàng 5F)
4 Băng Keo Dán Nền Đen 5F 3M Cuộn 0 [26548] Băng Keo Dán Nền Đen 5F 3M
5 Băng Keo Dán Nền Dương 5F Cuộn 64,000 [26549] Băng Keo Dán Nền Dương 5F
6 Băng Keo Dán Nền Lá 5F Cuộn 55,000 [26550] Băng Keo Dán Nền Lá 5F
7 Băng Keo Dán Nền Sọc Dương Trắng 5F Cuộn 0 [26551] Băng Keo Dán Nền Sọc Dương Trắng 5F
8 Băng Keo Dán Nền Sọc Trắng Đỏ 33M 5F Cuộn 55,000 [26552] Băng Keo Dán Nền Sọc Trắng Đỏ 33M 5F
9 Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng 33M 5F Cuộn 0 [26553] Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng 33M 5F
10 Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng Đen 33M 5F Cuộn 65,000 [26554] Băng Keo Dán Nền Sọc Vàng Đen 33M 5F
11 Băng Keo Dán Nền Vàng 10F Cuộn 0 [26555] Băng Keo Dán Nền Vàng 10F
12 Băng Keo Dán Nền Vàng 5F Cuộn 0 [26556] Băng Keo Dán Nền Vàng 5F
13 Băng Keo Dán Nền Trắng 5F Cuộn 55,000 [56154] Băng Keo Dán Nền Trắng 5F