BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Cá Nhân
1 Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Lớn Cuộn 75,000 [8934578026705] Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Lớn
2 Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Nhỏ Cuộn 80,000 [8934578026714] Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Nhỏ
3 Băng Keo Cá Nhân Urgo Cuộn Lớn Cuộn 0 [8934578026723] Băng Keo Cá Nhân Urgo Cuộn Lớn
4 Băng Keo Cá Nhân Hộp 60,000 [8934578026699] Băng Keo Cá Nhân