BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Băng Keo Cá Nhân
1 Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Lớn Cuộn 75,000 [26542] Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Lớn
2 Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Nhỏ Cuộn 80,000 [26543] Băng Keo Cá Nhân Urgo Bảng Nhỏ
3 Băng Keo Cá Nhân Urgo Cuộn Lớn Cuộn 0 [26544] Băng Keo Cá Nhân Urgo Cuộn Lớn
4 Băng Keo Cá Nhân Hộp 60,000 [56824] Băng Keo Cá Nhân