BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Học Sinh
1 Bảng bộ Thiên Long TL B011 Cái 30,000 Bảng bộ Thiên Long TL B011
2 Bảng Đen 0.6*0.8 Cái 105,000 Bảng Đen 0.6*0.8
3 Bảng Học Sinh Thiên Long B-08 Cái 9,000 Bảng Học Sinh Thiên Long B-08
4 Bảng Học Sinh Thiên Long B-09 Cái 35,000 Bảng Học Sinh Thiên Long B-09
5 Bảng Học Sinh Thiên Long B-11 Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long B-11
6 Bảng Học Sinh Thiên Long B-12 Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long B-12
7 Bảng Học Sinh Thiên Long B-14 Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long B-14
8 Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Đen Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Đen
9 Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Plus Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long B-16 Plus
10 Bảng Học Sinh Thiên Long B-18 Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long B-18
11 Bảng Học Sinh Thiên Long TL B14 Đen Cái 0 Bảng Học Sinh Thiên Long TL B14 Đen
12 Bảng Học Sinh Win B01 Cái 25,000 Bảng Học Sinh Win B01
13 Bảng Phi Mã 30 * 22.5 Cm Cái 18,000 Bảng Phi Mã 30 * 22.5 Cm