BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Flip Chart
1 Bảng Flip Chart (0.6*1)M Có Bánh Xe (Co) Cái 1,200,000 Bảng Flip Chart (0.6*1)M Có Bánh Xe (Co)
2 Bảng Flip Chart (0.6*1)M Có Bánh Xe (Th) Cái 1,450,000 Bảng Flip Chart (0.6*1)M Có Bánh Xe (Th)
3 Bảng Flip Chart (0.9*1.2) (Th) Cái 1,950,000 Bảng Flip Chart (0.9*1.2) (Th)