BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Flip Chart
1 Bảng Flip Chart (0.6x1)M Có Bánh Xe (Th) cái 1,550,000 [8934578028095] Bảng Flip Chart (0.6x1)M Có Bánh Xe (Th)
2 Bảng Flip Chart (0.9x1.2) (Th) cái 1,950,000 [8934578028101] Bảng Flip Chart (0.9x1.2) (Th)