BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn Phím Máy Tính
1 Bàn Phím Logitech Bluetooth K380 Cái 0 Bàn Phím Logitech Bluetooth K380
2 Bàn Phím Logitech K120 Cái 225,000 Bàn Phím Logitech K120
3 Bàn Phím Vi Tính Ar-680 Cái 225,000 Bàn Phím Vi Tính Ar-680
4 Bàn Phím Vi Tính Dell Cái 130,000 Bàn Phím Vi Tính Dell
5 Bàn Phím Vi Tính Hp Cái 0 Bàn Phím Vi Tính Hp
6 BÀN CHỮ U MẶT BÀNG RỘNG 0.6,DÀI 5,2M CAO 0.8M Cái 7,650,000 BÀN CHỮ U MẶT BÀNG RỘNG 0.6,DÀI 5,2M CAO 0.8M