BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn Phím Máy Tính
1 Bàn Phím Logitech Bluetooth K380 Cái 0 [5925] Bàn Phím Logitech Bluetooth K380
2 Bàn Phím Logitech K120 Cái 225,000 [5926] Bàn Phím Logitech K120
3 Bàn Phím Vi Tính Acer Ar-680 Cái 130,000 [097363418344] Bàn Phím Vi Tính Acer Ar-680
4 Bàn Phím Vi Tính Dell Cái 130,000 [5928] Bàn Phím Vi Tính Dell
5 Bàn Phím Vi Tính Hp Cái 0 [5929] Bàn Phím Vi Tính Hp
6 BÀN CHỮ U MẶT BÀNG RỘNG 0.6,DÀI 5,2M CAO 0.8M Cái 7,650,000 [55728] BÀN CHỮ U MẶT BÀNG RỘNG 0.6,DÀI 5,2M CAO 0.8M