BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn, Ghế Nhựa
1 Đòn Ngồi Cái 0 Đòn Ngồi
2 Ghế Ăn Dặm Cho Bé Hình Gấu 2502 Cái 0 Ghế Ăn Dặm Cho Bé Hình Gấu 2502
3 Ghế Ăn Dặm Kèm Bàn 8850 Cái 0 Ghế Ăn Dặm Kèm Bàn 8850
4 Ghế Bali No.640 Cái 0 Ghế Bali No.640
5 Ghế Bành 2 Màu Đại Cái 0 Ghế Bành 2 Màu Đại
6 Ghế Bành 2 Màu Lớn F1040 Cái 0 Ghế Bành 2 Màu Lớn F1040
7 Ghế Bành 2 Màu Lớn No.466 Cái 0 Ghế Bành 2 Màu Lớn No.466
8 Ghế Bành 2 Màu Trung Cái 0 Ghế Bành 2 Màu Trung
9 Ghế Bành 4 Sọc Lớn F1204 Cái 0 Ghế Bành 4 Sọc Lớn F1204
10 Ghế Bành Đan - 325 Cái 0 Ghế Bành Đan - 325
11 Ghế Bành Hoa Mai F1605 Cái 0 Ghế Bành Hoa Mai F1605
12 Ghế Bành Lưới 328 Cái 0 Ghế Bành Lưới 328
13 Ghế Bành Lưới F161 Cái 0 Ghế Bành Lưới F161