BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn Chải
1 Bàn Chải + Kem Đánh Răng (Ks) Dùng 1 Lần Giấy Bịch 0 Bàn Chải + Kem Đánh Răng (Ks) Dùng 1 Lần Giấy
2 Bàn Chải Chà Sàn Cán Ngắn Cái 65,000 Bàn Chải Chà Sàn Cán Ngắn
3 Bàn Chải Chà Sàn Cán Nhựa 30Cm Cái 0 Bàn Chải Chà Sàn Cán Nhựa 30Cm
4 Bàn Chải Chà Thùng Rác Cái 75,000 Bàn Chải Chà Thùng Rác
5 Bàn Chải Đánh Giày Cái 0 Bàn Chải Đánh Giày
6 Bàn Chải Đánh Răng Cái 42,000 Bàn Chải Đánh Răng
7 Bàn Chải Đánh Răng Em Bé Cái 6,000 Bàn Chải Đánh Răng Em Bé
8 Bàn Chải Dẹp Chà Bánh Xe Có Tay Cầm Cái 0 Bàn Chải Dẹp Chà Bánh Xe Có Tay Cầm
9 Bàn Chải Gỗ Lớn Cái 0 Bàn Chải Gỗ Lớn
10 Bàn Chải Gỗ Nhỏ Cái 35,000 Bàn Chải Gỗ Nhỏ
11 Bàn Chải Lớn Bàn Ủi Cái 20,000 Bàn Chải Lớn Bàn Ủi
12 Bàn Chải Nhựa Cái 0 Bàn Chải Nhựa
13 Bàn Chải Nhựa Bàn Chân Cái 15,000 Bàn Chải Nhựa Bàn Chân