BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bàn Cắt Giấy
1 Bàn Cắt A4 (Sắt) Deli - 8014 Cái 520,000 Bàn Cắt A4 (Sắt) Deli - 8014
2 Bàn Cắt Giấy A3 Deli - E8012 Cái 800,000 Bàn Cắt Giấy A3 Deli - E8012
3 Bàn Cắt Giấy A3 Mika Cái 365,000 Bàn Cắt Giấy A3 Mika
4 Bàn Cắt Giấy A4 Gỗ Cái 340,000 Bàn Cắt Giấy A4 Gỗ
5 Bàn Cắt Giấy A4 Mika Cái 325,000 Bàn Cắt Giấy A4 Mika
6 Bàn Cắt Giấy A3 Gỗ Cái 345,000 Bàn Cắt Giấy A3 Gỗ
7 Bàn cắt giấy BOSSER 858 A3 Cái 2,600,000 Bàn cắt giấy BOSSER 858 A3
8 Bàn Cắt Giấy A3 DSB DC-20 Cái 1,100,000 Bàn Cắt Giấy A3 DSB DC-20