BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bấm Lỗ
1 Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0112 Cái 52,000 [6921734901125] Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0112 product.origin(6,)
2 Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0118 Cái 45,000 [23875] Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0118
3 Máy Đục Lỗ - 100 Tờ Deli E0130 Cái 811,000 [6921734947642] Máy Đục Lỗ - 100 Tờ Deli E0130 product.origin(6,)
4 Máy Đục Lỗ - 15 Tờ Deli E0105 Cái 81,000 [6921734901057] Máy Đục Lỗ - 15 Tờ Deli E0105 product.origin(6,)
5 Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0102 Cái 90,000 [6921734901026] Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0102 product.origin(6,)
6 Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0125 Cái 80,000 [23880] Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0125
7 Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli 108 Cái 0 [23881] Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli 108
8 Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli E0104 Cái 131,000 [6921734901040] Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli E0104
9 Máy Đục Lỗ 35 Tờ Deli E0117 Cái 140,000 [6921734901170] Máy Đục Lỗ 35 Tờ Deli E0117
10 Máy Đục Lỗ -Deli 150 Cái 1,000,000 [23884] Máy Đục Lỗ -Deli 150
11 Bấm 2 Lỗ foot (Nhỏ) Cái 0 [23886] Bấm 2 Lỗ foot (Nhỏ)
12 Bấm 2 Lổ Deli 0118 Cái 41,790 [23889] Bấm 2 Lổ Deli 0118
13 Bấm 2 Lổ Foot Cái 20,000 [23891] Bấm 2 Lổ Foot