BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bấm Lỗ
1 Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0112 Cái 44,000 [23874] Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0112
2 Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0118 Cái 45,000 [23875] Máy Đục Lỗ 10 Tờ Deli E0118
3 Máy Đục Lỗ - 100 Tờ Deli E0130 Cái 880,000 [23877] Máy Đục Lỗ - 100 Tờ Deli E0130
4 Máy Đục Lỗ - 15 Tờ Deli E0105 Cái 55,000 [23878] Máy Đục Lỗ - 15 Tờ Deli E0105
5 Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0102 Cái 70,000 [23879] Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0102
6 Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0125 Cái 80,000 [23880] Máy Đục Lỗ - 20 Tờ Deli E0125
7 Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli 108 Cái 0 [23881] Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli 108
8 Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli E0104 Cái 110,000 [23882] Máy Đục Lỗ - 35 Tờ Deli E0104
9 Máy Đục Lỗ 35 Tờ Deli E0117 Cái 140,000 [23883] Máy Đục Lỗ 35 Tờ Deli E0117
10 Máy Đục Lỗ -Deli 150 Cái 1,000,000 [23884] Máy Đục Lỗ -Deli 150
11 Bấm 2 Lỗ foot (Nhỏ) Cái 0 [23886] Bấm 2 Lỗ foot (Nhỏ)
12 Bấm 2 Lổ Deli 0118 Cái 41,790 [23889] Bấm 2 Lổ Deli 0118
13 Bấm 2 Lổ Foot Cái 20,000 [23891] Bấm 2 Lổ Foot