BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bấm Kim
1 Máy Bấm Kim Eagle 939 Cái 0 [23804] Máy Bấm Kim Eagle 939
2 Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993 Cái 0 [23805] Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993
3 Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365 Cái 0 [23806] Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365
4 Bấm Giữa Hand Cái 0 [23807] Bấm Giữa Hand
5 Bấm Giữa Kw-Trio 5900 Cái 0 [23808] Bấm Giữa Kw-Trio 5900
6 Bấm Giữa Munix Cái 0 [23810] Bấm Giữa Munix
7 Bấm Giữa Stapler-25110 Munix Cái 0 [23811] Bấm Giữa Stapler-25110 Munix
8 Bấm Kim 03 Sdi 1137 Cái 0 [23813] Bấm Kim 03 Sdi 1137
9 Bấm Kim Deli 03.No.0828 Cái 0 [23815] Bấm Kim Deli 03.No.0828
10 Bấm Kim 10 Max Cái 35,000 [23816] Bấm Kim 10 Max
11 Bấm Kim 10 Sdi 1104 Cái 0 [4711734110403] Bấm Kim 10 Sdi 1104 product.origin(6,)
12 Bấm kim Số 3 Kwtrio 05360 Cái 0 [23818] Bấm kim Số 3 Kwtrio 05360
13 Bấm Kim Cần Dài Eagle S6010 Cái 0 [23819] Bấm Kim Cần Dài Eagle S6010