BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bấm Kim
1 Máy Bấm Kim Eagle 939 Cái 0 Máy Bấm Kim Eagle 939
2 Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993 Cái 0 Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993
3 Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365 Cái 0 Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365
4 Bấm Giữa Hand Cái 0 Bấm Giữa Hand
5 Bấm Giữa Kw-Trio 5900 Cái 150,000 Bấm Giữa Kw-Trio 5900
6 Bấm Giữa Munix Cái 0 Bấm Giữa Munix
7 Bấm Giữa Stapler-25110 Cái 0 Bấm Giữa Stapler-25110
8 Bấm Kim 03 Sdi 1137 Cái 70,000 Bấm Kim 03 Sdi 1137
9 Bấm Kim Deli 03.No.0828 Cái 65,000 Bấm Kim Deli 03.No.0828
10 Bấm Kim 10 Max Cái 35,000 Bấm Kim 10 Max
11 Bấm Kim 10 Sdi 1104 Cái 24,000 Bấm Kim 10 Sdi 1104
12 Bấm Kim 5360 Cái 0 Bấm Kim 5360
13 Bấm Kim Cần Dài Eagle S6010 Cái 0 Bấm Kim Cần Dài Eagle S6010