BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bấm, Kim, Kẹp, Ghim Giấy
1 Đinh Dù Nhựa (Bịch) Bịch 15,000 Đinh Dù Nhựa (Bịch)
2 Nhổ Ghim 10 Deli 0232 (Tháo Gỡ Kim Deli) Cái 15,000 Nhổ Ghim 10 Deli 0232 (Tháo Gỡ Kim Deli)
3 Gỡ Kim Eagle Cái 27,000 Gỡ Kim Eagle
4 Gỡ Kim Fo-Stro2 Cái 0 Gỡ Kim Fo-Stro2
5 Gỡ Kim Kw-Trio 5093 Cái 79,000 Gỡ Kim Kw-Trio 5093
6 Tháo Gỡ Kim Unicord Cái 12,000 Tháo Gỡ Kim Unicord
7 Máy Bấm Kim Eagle 939 Cái 0 Máy Bấm Kim Eagle 939
8 Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993 Cái 0 Máy Bấm Kim Giữa UNC Sl993
9 Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365 Cái 0 Máy Dập Ghim Số 10 - 12Tờ/50 PCS Deli 365
10 Bấm Giữa Hand Cái 0 Bấm Giữa Hand
11 Bấm Giữa Kw-Trio 5900 Cái 150,000 Bấm Giữa Kw-Trio 5900
12 Bấm Giữa Munix Cái 0 Bấm Giữa Munix
13 Bấm Giữa Stapler-25110 Cái 0 Bấm Giữa Stapler-25110