BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Balo, Cặp Học Sinh
1 Balo Chống Gù Fido (Công Chúa) Hồng Cái 500,000 Balo Chống Gù Fido (Công Chúa) Hồng
2 Balo Chống Gù Fido (Siêu Nhân) Xanh Cái 0 Balo Chống Gù Fido (Siêu Nhân) Xanh
3 Balo Dù 4 Màu Cái 0 Balo Dù 4 Màu
4 Balo Học Sinh Cấp 2 Cái 0 Balo Học Sinh Cấp 2
5 Balo Học Sinh Cấp 2 Loại Lớn 4 Màu Cái 0 Balo Học Sinh Cấp 2 Loại Lớn 4 Màu
6 Balo Học Sinh Hình Ellsa Cái 0 Balo Học Sinh Hình Ellsa
7 Balo Mọc A Cái 0 Balo Mọc A
8 Balo Sam Cái 0 Balo Sam
9 Balo Sport 2 Sọc Cái 0 Balo Sport 2 Sọc
10 Balo Sport Học Sinh Cấp 2 Cái 0 Balo Sport Học Sinh Cấp 2
11 Balo Ý Cái 0 Balo Ý
12 Cặp 2 Ngăn Học Sinh Deli - 38134 Cái 49,390 Cặp 2 Ngăn Học Sinh Deli - 38134
13 Cặp 6 Ngăn Deli - 5554 Cái 0 Cặp 6 Ngăn Deli - 5554