BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Balo, Cặp Học Sinh
1 Balo Chống Gù Fido (Công Chúa) Hồng Cái 500,000 [23783] Balo Chống Gù Fido (Công Chúa) Hồng
2 Balo Chống Gù Fido (Siêu Nhân) Xanh Cái 0 [23784] Balo Chống Gù Fido (Siêu Nhân) Xanh
3 Balo Dù 4 Màu Cái 0 [23785] Balo Dù 4 Màu
4 Balo Học Sinh Cấp 2 Cái 0 [23786] Balo Học Sinh Cấp 2
5 Balo Học Sinh Cấp 2 Loại Lớn 4 Màu Cái 0 [23787] Balo Học Sinh Cấp 2 Loại Lớn 4 Màu
6 Balo Học Sinh Hình Ellsa Cái 0 [23788] Balo Học Sinh Hình Ellsa
7 Balo Mọc A Cái 225,000 [8934578020020] Balo Mọc A
8 Balo Sam Cái 0 [23790] Balo Sam
9 Balo Sport 2 Sọc Cái 0 [23791] Balo Sport 2 Sọc
10 Balo Sport Học Sinh Cấp 2 Cái 0 [23792] Balo Sport Học Sinh Cấp 2
11 Balo Ý Cái 225,000 [8934578020039] Balo Ý
12 Cặp 2 Ngăn Học Sinh Deli - 38134 Cái 80,000 [6935205381347] Cặp 2 Ngăn Học Sinh Deli - 38134 product.origin(6,)
13 Cặp 6 Ngăn Deli - 5554 Cái 72,000 [6921734955548] Cặp 6 Ngăn Deli - 5554