BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Áo Thun
1 Áo Thun Đồng Phục Có Thêu Logo Cái 0 Áo Thun Đồng Phục Có Thêu Logo
2 Áo Thun Vải Cá Mập Size L Cái 0 Áo Thun Vải Cá Mập Size L
3 Áo Thun Vải Cá Mập Size M Cái 0 Áo Thun Vải Cá Mập Size M
4 Áo Thun Vải Cá Mập Size XL Cái 120,000 Áo Thun Vải Cá Mập Size XL
5 Áo Thun Vải Cá Mập Size XXL Cái 140,000 Áo Thun Vải Cá Mập Size XXL
6 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE L Cái 60,000 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE L
7 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XL Cái 165,000 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XL
8 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE M Cái 165,000 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE M
9 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XXL Cái 165,000 Áo Thun Vải Cá Sấu SIZE XXL