BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Áo Phao Và Phao Cứu Sinh
1 Bể Bơi Cho Bé 1.8 X 1.4 X 60Cm 3T Cái 0 Bể Bơi Cho Bé 1.8 X 1.4 X 60Cm 3T
2 Bể Bơi Phao Cho Bé 1,5 X 1,1M X 50Cm Cái 0 Bể Bơi Phao Cho Bé 1,5 X 1,1M X 50Cm
3 Bể Bơi Phao Cho Bé 2 Tuổi 1,2 X 85Cm X 35Cm Bbl Cái 0 Bể Bơi Phao Cho Bé 2 Tuổi 1,2 X 85Cm X 35Cm Bbl
4 Bể Bơi Swimming Pool Cho Bé 1.5 X 1.1M X 35Cm Cái 0 Bể Bơi Swimming Pool Cho Bé 1.5 X 1.1M X 35Cm
5 Bể Bơi Trẻ Em 3 Tầng 2.1 X 1.4M X 60Cm Cái 0 Bể Bơi Trẻ Em 3 Tầng 2.1 X 1.4M X 60Cm
6 Bể Bơi Tròn 3T 1,5M Cái 0 Bể Bơi Tròn 3T 1,5M
7 Bể Bơi Tròn Cho Bé 3T 1X1M Cái 0 Bể Bơi Tròn Cho Bé 3T 1X1M
8 Bể Bơi Tròn Cho Bé 90 Cái 0 Bể Bơi Tròn Cho Bé 90
9 Phao Bể Bơi Swiming Pool 1.5 X 1.1 X35Cm Cái 0 Phao Bể Bơi Swiming Pool 1.5 X 1.1 X35Cm
10 Phao Bè Cứu Sinh 1 X 1.4M (8 Người) Cái 2,300,000 Phao Bè Cứu Sinh 1 X 1.4M (8 Người)
11 Phao Bơi Cầu Vòng Trẻ Em Cái 0 Phao Bơi Cầu Vòng Trẻ Em
12 Phao Bơi Cầu Vòng Trẻ Em 80Cm Cái 0 Phao Bơi Cầu Vòng Trẻ Em 80Cm
13 Phao Bơi Hình Con Hươu Trẻ Em Cái 0 Phao Bơi Hình Con Hươu Trẻ Em