BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Áo Phản Quang
1 Áo Dây Phản Quang Cái 35,000 Áo Dây Phản Quang
2 Áo Dây Phản Quang 3M Cái 0 Áo Dây Phản Quang 3M
3 Áo Dây Phản Quang 3M Cam Cái 0 Áo Dây Phản Quang 3M Cam
4 Áo Dây Phản Quang 3M Trắng Bạc Cái 0 Áo Dây Phản Quang 3M Trắng Bạc
5 Áo Dây Phản Quang 3M Vàng Chanh Cái 0 Áo Dây Phản Quang 3M Vàng Chanh
6 Áo Ghi Le Cái 135,000 Áo Ghi Le
7 Áo Ghi Le 1 Dây Kéo Cái 0 Áo Ghi Le 1 Dây Kéo
8 Áo Ghi Le 3 Dây Kéo Cái 0 Áo Ghi Le 3 Dây Kéo
9 Áo Ghi Lê 35/65 Màu Đen Size M Cái 0 Áo Ghi Lê 35/65 Màu Đen Size M
10 Áo Ghi Lê 35/65 Màu Nâu + Đỏ Size L Cái 0 Áo Ghi Lê 35/65 Màu Nâu + Đỏ Size L
11 Áo Ghi Lê 35/65 Màu Nâu + Đỏ Size M Cái 0 Áo Ghi Lê 35/65 Màu Nâu + Đỏ Size M
12 Áo Ghi Lê Có In Logo Cái 140,000 Áo Ghi Lê Có In Logo
13 Áo Lưới Phản Quang 3M Màu Cam Sọc Xanh Cái 0 Áo Lưới Phản Quang 3M Màu Cam Sọc Xanh