BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Vải Bata Sis
1 Giày Bata Vải Sis S36 Đôi 0 [28577] Giày Bata Vải Sis S36
2 Giày Bata Vải Sis S37 Đôi 0 [28578] Giày Bata Vải Sis S37
3 Giày Bata Vải Sis S38 Đôi 0 [28579] Giày Bata Vải Sis S38
4 Giày Bata Vải Sis S40 Đôi 0 [28580] Giày Bata Vải Sis S40
5 Giày Bata Vải Sis S42 Đôi 0 [28581] Giày Bata Vải Sis S42
6 Giày Bata Vải Sis S43 Đôi 0 [28582] Giày Bata Vải Sis S43
7 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S35 Đôi 52,000 [58722] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S35
8 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S36 Đôi 52,000 [58723] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S36
9 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S37 Đôi 52,000 [58724] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S37
10 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S38 Đôi 52,000 [58725] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S38
11 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S39 Đôi 52,000 [58726] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S39
12 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S40 Đôi 52,000 [58727] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S40
13 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S41 Đôi 52,000 [58728] Giày Bata Vải Sis Cột Dây S41