BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Vải Bata Sis
1 Giày Bata Vải Sis S36 Đôi 0 Giày Bata Vải Sis S36
2 Giày Bata Vải Sis S37 Đôi 0 Giày Bata Vải Sis S37
3 Giày Bata Vải Sis S38 Đôi 0 Giày Bata Vải Sis S38
4 Giày Bata Vải Sis S40 Đôi 0 Giày Bata Vải Sis S40
5 Giày Bata Vải Sis S42 Đôi 0 Giày Bata Vải Sis S42
6 Giày Bata Vải Sis S43 Đôi 0 Giày Bata Vải Sis S43
7 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S35 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S35
8 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S36 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S36
9 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S37 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S37
10 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S38 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S38
11 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S39 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S39
12 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S40 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S40
13 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S41 Đôi 52,000 Giày Bata Vải Sis Cột Dây S41