BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bata Vải Thượng Đình
1 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S36 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S36
2 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S37 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S37
3 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S38 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S38
4 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S39 Đôi 90,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S39
5 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S40 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S40
6 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S41 Đôi 85,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S41
7 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S42 Đôi 85,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S42
8 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S43 Đôi 70,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S43
9 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S44 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S44
10 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S46 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S46
11 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S36 Đôi 75,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S36
12 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S37 Đôi 85,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S37
13 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S38 Đôi 68,000 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S38