BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bata Vải Thượng Đình
1 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S36 Đôi 75,000 [28559] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S36
2 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S37 Đôi 75,000 [28560] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S37
3 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S38 Đôi 75,000 [28561] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S38
4 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S39 Đôi 75,000 [28562] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S39
5 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S40 Đôi 75,000 [28563] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S40
6 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S41 Đôi 75,000 [28564] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S41
7 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S42 Đôi 75,000 [28565] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S42
8 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S43 Đôi 75,000 [28566] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S43
9 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S44 Đôi 75,000 [28567] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S44
10 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S46 Đôi 75,000 [28568] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Đỏ S46
11 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S36 Đôi 75,000 [28569] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S36
12 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S37 Đôi 75,000 [28570] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S37
13 Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S38 Đôi 75,000 [28571] Giày Bata Vải Thượng Đình Sọc Xanh S38