BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thiết Bị Bảo Hộ Khác
1 Túi Y Tế B Bộ 1,450,000 Túi Y Tế B
2 Túi Y Tế (Đại: 32 X 20 X 20 Cm) Cái 0 Túi Y Tế (Đại: 32 X 20 X 20 Cm)
3 Sào Cách Điện 110Kv Sew HS-175-5 Cái 0 Sào Cách Điện 110Kv Sew HS-175-5
4 Sào Cách Điện 35Kv Sew HS-175-3 Cái 0 Sào Cách Điện 35Kv Sew HS-175-3
5 Gậy Giao Thông nhấp nháy Cái 127,000 Gậy Giao Thông nhấp nháy
6 Gậy Giao Thông Nhựa Cái 30,000 Gậy Giao Thông Nhựa
7 Cao Su Xốp Cuộn 1M2 X 45M X 10Mm Cái 0 Cao Su Xốp Cuộn 1M2 X 45M X 10Mm
8 Cục Vải Mẫu 35/65 Cái 0 Cục Vải Mẫu 35/65
9 Cục Vải Mẫu Thành Công Cái 0 Cục Vải Mẫu Thành Công
10 Cuộn Rào Công Trình Lỗi Giấy Cuộn 68,000 Cuộn Rào Công Trình Lỗi Giấy
11 Cuộn Rào Công Trình Lõi Nhựa Cuộn 55,000 Cuộn Rào Công Trình Lõi Nhựa
12 Cuộn Ráo Công Trình Lõi Nhựa Rao Cuộn 0 Cuộn Ráo Công Trình Lõi Nhựa Rao
13 Cuộn Vải Nhiệt Máy Hút Chân Không 4Cm Cuộn 0 Cuộn Vải Nhiệt Máy Hút Chân Không 4Cm