BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mũ, Nón Phòng Sạch Chống Tĩnh Điện
1 Bọc Tóc Con Sâu Vải Không Dệt Bịch 150,000 Bọc Tóc Con Sâu Vải Không Dệt
2 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng Cái 45,000 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng
3 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng Vải Kate Cái 0 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Trắng Vải Kate
4 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Xanh Cái 45,000 Nón Chống Tĩnh Điện Choàng Cổ Màu Xanh
5 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Hồng Có Lưỡi Trai Cái 25,000 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Hồng Có Lưỡi Trai
6 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Trắng Có Lưỡi Trai Cái 35,000 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Trắng Có Lưỡi Trai
7 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Vàng Có Lưỡi Trai Cái 17,000 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Vàng Có Lưỡi Trai
8 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Xanh Có Lưỡi Trai Cái 25,000 Nón Chống Tĩnh Điện Màu Xanh Có Lưỡi Trai
9 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Cam Cái 0 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Cam
10 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Đỏ Cái 0 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Đỏ
11 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Hồng Cái 18,000 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Hồng
12 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Trắng Cái 45,000 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Trắng
13 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Vàng Cái 0 Nón Lưỡi Trai Chống Tĩnh Điện Nam Màu Vàng