BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Miếng Lót Chuột
1 Miếng Lót Chuột Cái 20,000 Miếng Lót Chuột
2 Miếng Lót Chuột (Bảng Lớn) Cái 20,000 Miếng Lót Chuột (Bảng Lớn)