BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mì, Cháo, Phở Ăn Liền
1 Cháo Gấu Đỏ Gói 0 Cháo Gấu Đỏ
2 Mì 3 Miền (Tôm Chua Cay) 30 gói Thùng 95,000 Mì 3 Miền (Tôm Chua Cay) 30 gói
3 Mì Chay Nấm Thailand Wai Wai 30 gói Thùng 0 Mì Chay Nấm Thailand Wai Wai 30 gói
4 Mì Gấu Đỏ Gà Sợi Phở 30 gói Thùng 0 Mì Gấu Đỏ Gà Sợi Phở 30 gói
5 Mì Gói Đệ Nhất 30 gói Thùng 210,000 Mì Gói Đệ Nhất 30 gói
6 Mì Hảo Hảo Chua Cay 30 gói Thùng 170,000 Mì Hảo Hảo Chua Cay 30 gói
7 Mì Hảo Hảo Ly 24 ly Thùng 250,000 Mì Hảo Hảo Ly 24 ly
8 Mì Lẩu Thái 30 gói Thùng 225,000 Mì Lẩu Thái 30 gói
9 Mì Ly Cung Đình Màu Xanh 24 ly Thùng 225,000 Mì Ly Cung Đình Màu Xanh 24 ly
10 Mì Ly Modern Lẫu Thái Tôm 24 ly Thùng 165,000 Mì Ly Modern Lẫu Thái Tôm 24 ly
11 Mì Miliket 30 gói Thùng 0 Mì Miliket 30 gói
12 Mì Omachi 30 gói Thùng 245,000 Mì Omachi 30 gói
13 Mì Sagami Hải Sản 30 gói Thùng 0 Mì Sagami Hải Sản 30 gói