BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Mặt Nạ Và Phin Lọc
1 Mặt Nạ + Phin Lọc North 4200 Cái 0 Mặt Nạ + Phin Lọc North 4200
2 Mặt Nạ 1 Lọc B 618B1 Cái 0 Mặt Nạ 1 Lọc B 618B1
3 Mặt Nạ Chống Độc 2 Phin Blue Eagle Np306 Cái 0 Mặt Nạ Chống Độc 2 Phin Blue Eagle Np306
4 Mặt Nạ Chống Độc Green Eagle – Bb.305 Cái 80,000 Mặt Nạ Chống Độc Green Eagle – Bb.305
5 Mặt Nạ Hàn Cầm Tay 567P Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cầm Tay 567P
6 Mặt Nạ Hàn Cầm Tay 632P Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cầm Tay 632P
7 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng 1190V Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng 1190V
8 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng 1400 Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng 1400
9 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng 1401 Cái 600,000 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng 1401
10 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng Sáng Ckl 3120 Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng Sáng Ckl 3120
11 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng Wh4000 Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng Wh4000
12 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng NK.1 Cái 480,000 Mặt Nạ Hàn Cảm Ứng NK.1
13 Mặt Nạ Hàn Cán Ép Không Kính He.91 /Không Cái 0 Mặt Nạ Hàn Cán Ép Không Kính He.91 /Không