BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Khăn Lau, Giấy Lau Phòng Sạch
1 Giấy Lau Phòng Sạch M3 Bịch 100,000 [3673] Giấy Lau Phòng Sạch M3
2 Vải Lau Phòng Sạch 1009D Bịch 100,000 [3674] Vải Lau Phòng Sạch 1009D
3 Vải Lau Phòng Sạch 1009SLE MAX CLEAN Bịch 100,000 [3675] Vải Lau Phòng Sạch 1009SLE MAX CLEAN
4 Vải Lau Phòng Sạch 8006 (6*6) Bịch 0 [3677] Vải Lau Phòng Sạch 8006 (6*6)
5 Vải Lau Phòng Sạch 4009 Bịch 0 [3678] Vải Lau Phòng Sạch 4009
6 Vải Lau Phòng Sạch 8009 Bịch 350,000 [3679] Vải Lau Phòng Sạch 8009
7 Khăn giấy lau tay AK20 -1 Bịch 25,000 [abc123] Khăn giấy lau tay AK20 -1