BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Hộp Nhựa
1 Bộ 3 Hộp FreSH Nhỏ (4-5-6) Bộ 0 Bộ 3 Hộp FreSH Nhỏ (4-5-6)
2 Bộ Hộp (367 - 368 - 369) Bộ 0 Bộ Hộp (367 - 368 - 369)
3 Bộ Hộp Cầu Vồng L1651 Bộ 0 Bộ Hộp Cầu Vồng L1651
4 Thố Có Nắp Đậy 411 Cái 0 Thố Có Nắp Đậy 411
5 Thố Cơm Bumba L1650 Cái 0 Thố Cơm Bumba L1650
6 Thỏ Con Đáng Yêu Cái 0 Thỏ Con Đáng Yêu
7 Thố Kiểu Lớn D90419 Cái 0 Thố Kiểu Lớn D90419
8 Thố Kiểu Nhỏ D90932 Cái 0 Thố Kiểu Nhỏ D90932
9 Thố Kiểu Trung D90418 Cái 0 Thố Kiểu Trung D90418
10 Thố Nhựa Đựng Cơm(24*11.5Cm) Cái 0 Thố Nhựa Đựng Cơm(24*11.5Cm)
11 Thố Tròn Bộ 4 - 350/800/1400/3000Ml Cái 0 Thố Tròn Bộ 4 - 350/800/1400/3000Ml
12 Thố Tròn Ht Cái 0 Thố Tròn Ht
13 Thố Tròn Lớn - 3000Ml Cái 0 Thố Tròn Lớn - 3000Ml