BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Bảng Ghim
1 Bảng Từ Kết Hợp Với Bảng Ghim (Màu Xanh Dương) Kt 08*1.2 Cái 0 Bảng Từ Kết Hợp Với Bảng Ghim (Màu Xanh Dương) Kt 08*1.2
2 Bảng Ghim Bần 1.2X3.0M Cái 0 Bảng Ghim Bần 1.2X3.0M
3 Bảng Ghim Bần Hình Vuông 1.2X1.2M Cái 0 Bảng Ghim Bần Hình Vuông 1.2X1.2M
4 Bảng Ghim Nỉ Đỏ 1.2X2.4M Cái 0 Bảng Ghim Nỉ Đỏ 1.2X2.4M
5 Bảng Ghim Nỉ Xanh Dương 1.2X1.8M Cái 0 Bảng Ghim Nỉ Xanh Dương 1.2X1.8M
6 Bảng Ghim Nỉ Xanh Lá 1.2X1.5M Cái 0 Bảng Ghim Nỉ Xanh Lá 1.2X1.5M
7 Bảng Ghim Tài Liệu Lie 1.2X2.4M Cái 0 Bảng Ghim Tài Liệu Lie 1.2X2.4M
8 Bảng Nỉ 0,4 *0,6M Cái 150,000 Bảng Nỉ 0,4 *0,6M
9 Bảng Nỉ 0,6 * 1,2M Cái 0 Bảng Nỉ 0,6 * 1,2M
10 Bảng Nỉ 0,6 * 1M Dương Cái 0 Bảng Nỉ 0,6 * 1M Dương
11 Bảng Nỉ 0,6 * 3M Cái 0 Bảng Nỉ 0,6 * 3M
12 Bảng Nỉ 0,6 *0,8M Xanh Dương Cái 335,000 Bảng Nỉ 0,6 *0,8M Xanh Dương
13 Bảng Nỉ 0,6*0,8M Lá Cái 0 Bảng Nỉ 0,6*0,8M Lá