Hotline

Livechat Channel SANGHA

Thống kê

Mặt vui vẻ

50.0 %

Mặt trung tính

0.0 %

Mặt buồn

50.0 %

The 2 last feedbacks

SANGHA / 76 SANGHA / 75

The Team

Trương Võ Hiệp-Admin
Trương Võ Hiệp-Admin
Great 50.0%
Okay 0.0%
Tồi 50.0%