BĂNG KEO

Màng nhựa PE San 100mm

1,210,000 VNĐ

Màng nhựa PE San 100mm

Màn PE 5kg

195,000 VNĐ

Màn PE 5kg

Màn PE 3kg

125,000 VNĐ

Màn PE 3kg

Băng keo simili 3.6cm

5,000 VNĐ

Băng keo simili 3.6cm

Băng Dính Simili 2,5f

4,000 VNĐ

Băng Dính Simili 2,5f

Băng keo 2 mặt 1,5F

2,500 VNĐ

Băng keo 2 mặt 1,5F

Băng keo 2 mặt 1,8F

3,200 VNĐ

Băng keo 2 mặt 1,8F

Băng dính trong 1cm MICKY

2,900 VNĐ

Băng dính trong 1cm MICKY

Băng keo VPP 1F2 x 12 cuộn

2,500 VNĐ

Băng keo VPP 1F2 x 12 cuộn

Cắt băng dính 2001 CBD001

12,000 VNĐ

Cắt băng dính 2001 CBD001

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

22,000 VNĐ

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

Băng keo VP nhỏ

14,000 VNĐ

Băng keo VP nhỏ

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

12,000 VNĐ

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

Băng keo màu vàng đục

11,000 VNĐ

Băng keo màu vàng đục

Băng keo xốp chịu lực

10,800 VNĐ

Băng keo xốp chịu lực

Cắt băng keo Deli 811

18,000 VNĐ

Cắt băng keo Deli 811

Cắt băng keo Genmes 3305

22,000 VNĐ

Cắt băng keo Genmes 3305

Cắt băng keo Genmes 3310

20,000 VNĐ

Cắt băng keo Genmes 3310

Cắt Băg Keo Cầm Tay 7F

22,000 VNĐ

Cắt Băg Keo Cầm Tay 7F

Cắt Băg Keo Cầm Tay 6F

12,500 VNĐ

Cắt Băg Keo Cầm Tay 6F

Cắt Băg Keo Cầm Tay 5F

12,000 VNĐ

Cắt Băg Keo Cầm Tay 5F

Cắt Băg Keo VP 2002 (Đại)

26,000 VNĐ

Cắt Băg Keo VP 2002 (Đại)

Cắt Băg Keo VP 2004 (Lớn)

28,000 VNĐ

Cắt Băg Keo VP 2004 (Lớn)

Cắt Băng Keo VP 2003 (Trung)

18,000 VNĐ

Cắt Băng Keo VP 2003 (Trung)

Cắt Băg Keo VP 2001 (nhỏ)

10,000 VNĐ

Cắt Băg Keo VP 2001 (nhỏ)

Băng Keo 2 mặt 2,4F da bò

28,000 VNĐ

Băng Keo 2 mặt 2,4F da bò

Băng Keo 2 mặt 2,4F ( 25ya )

10,000 VNĐ

Băng Keo 2 mặt 2,4F ( 25ya )

1 - 40 / 154  Trang: 1234