Các loại băng keo khác

Băng keo simili 3.6cm

5,000 đ

Băng keo simili 3.6cm

Băng Dính Simili 2,5f

4,000 đ

Băng Dính Simili 2,5f

Băng keo 2 mặt 1,5F

2,500 đ

Băng keo 2 mặt 1,5F

Băng keo 2 mặt 1,8F

3,200 đ

Băng keo 2 mặt 1,8F

Băng dính trong 1cm MICKY

2,900 đ

Băng dính trong 1cm MICKY

Băng keo VPP 1F2 x 12 cuộn

2,500 đ

Băng keo VPP 1F2 x 12 cuộn

Cắt băng dính 2001 CBD001

12,000 đ

Cắt băng dính 2001 CBD001

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

22,000 đ

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

Băng keo VP nhỏ

14,000 đ

Băng keo VP nhỏ

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

12,000 đ

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

Băng keo màu vàng đục

11,000 đ

Băng keo màu vàng đục

Băng keo xốp chịu lực

10,800 đ

Băng keo xốp chịu lực

1 - 17 / 17  Trang: