BĂNG KEO

Màng nhựa PE San 100mm

1,210,000 đ

Màng nhựa PE San 100mm

Màn PE 5kg

195,000 đ

Màn PE 5kg

Màn PE 3kg

125,000 đ

Màn PE 3kg

Băng keo simili 3.6cm

5,000 đ

Băng keo simili 3.6cm

Băng Dính Simili 2,5f

4,000 đ

Băng Dính Simili 2,5f

Băng keo 2 mặt 1,5F

2,500 đ

Băng keo 2 mặt 1,5F

Băng keo 2 mặt 1,8F

3,200 đ

Băng keo 2 mặt 1,8F

Băng dính trong 1cm MICKY

2,900 đ

Băng dính trong 1cm MICKY

Băng keo VPP 1F2 x 12 cuộn

2,500 đ

Băng keo VPP 1F2 x 12 cuộn

Cắt băng dính 2001 CBD001

12,000 đ

Cắt băng dính 2001 CBD001

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

22,000 đ

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

Băng keo VP nhỏ

14,000 đ

Băng keo VP nhỏ

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

12,000 đ

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

Băng keo màu vàng đục

11,000 đ

Băng keo màu vàng đục

Băng keo xốp chịu lực

10,800 đ

Băng keo xốp chịu lực

Cắt băng keo Deli 811

18,000 đ

Cắt băng keo Deli 811

Cắt băng keo Genmes 3305

22,000 đ

Cắt băng keo Genmes 3305

Cắt băng keo Genmes 3310

20,000 đ

Cắt băng keo Genmes 3310

Cắt Băg Keo Cầm Tay 7F

22,000 đ

Cắt Băg Keo Cầm Tay 7F

Cắt Băg Keo Cầm Tay 6F

12,500 đ

Cắt Băg Keo Cầm Tay 6F

Cắt Băg Keo Cầm Tay 5F

12,000 đ

Cắt Băg Keo Cầm Tay 5F

Cắt Băg Keo VP 2004 (Lớn)

28,000 đ

Cắt Băg Keo VP 2004 (Lớn)

Cắt Băg Keo VP 2001 (nhỏ)

10,000 đ

Cắt Băg Keo VP 2001 (nhỏ)

Băng Keo 2 mặt 2,4F da bò

28,000 đ

Băng Keo 2 mặt 2,4F da bò

1 - 40 / 154  Trang: 1234